Turystyka

Lwówek Śląski: zespół klasztorny franciszkanów

Jednym z ciekawszych zabytków, z jakimi mogą się spotkać turyści odwiedzający Lwówek Śląski, jest zespół klasztorny franciszkanów. Co warto o nim wiedzieć? Dla kogo ten skarb architektury sakralnej może się okazać ciekawym punktem w programie historycznej wycieczki po Dolnym Śląsku?


Wiadomo, że franciszkanie mieli przybyć do Lwówka już w XIII wieku, z woli księcia Henryka II Pobożnego. W tym samym wieku zakonnicy zbudowali we Lwówki swój klasztor oraz kościół, który z czasem został rozbudowany. Do dziś kościół franciszkański zachwyca swą sylwetką, choć na zwiedzających największe wrażenie robią tu płyty nagrobne i epitafia. Przypominają one o tym, że do początku XIX wieku teren przykościelny służył jako cmentarz.

Wśród pochowanych na terenie tej nekropolii oraz pod jej posadzką znaleźli się m.in. dawni właściciele miasta – von Falkenbergowie, można tu również podziwiać płyty nagrobne Krzysztofa Tlkenberga oraz Henryka I Jaworskiego. Całość prezentuje się wspaniale, a czas spędzony w tym miejscu nie będzie czasem straconym.